0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
АГРО ГАМА ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
20.04.2016
ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
20.04.2016
ТАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
29.03.2016
МАКПЕТРОЛ АД
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
29.03.2016
СЕНТРАДЕ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
24.03.2016
АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
24.03.2016
РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
16.03.2016
РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
16.03.2016
ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.03.2016
ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
08.03.2016
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
62 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)44 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
63.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.47 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.57 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.79 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (август 2015)261.08 $/1000 nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh