РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
0
0
KАЛЕНДАР НА
АКТИВНОСТИ
2/23/2024 2:30:00 PM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА 23.2.2024 ГОДИНА во 14:30 часот
2/23/2024 10:45:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
20-та седница на РКЕ одржана на 23.2.2024 година
2/22/2024 11:00:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
19-та седница на РКЕ одржана на 22.2.2024 година
ШТО РЕГУЛИРАМЕ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
ПРИРОДЕН ГАС
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
ВОДНИ
РЕСУРСИ
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР БС - 9582.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)78 ден/л
ЕУРОСУПЕР БС - 98 84.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО 1(ЕЛ-1)76 ден/л
МАЗУТ М-1 HC43.343 ден/кг
Домаќинства ВТ1
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа(0-210)
4.2255 ден/kWh
Домаќинства ВТ2
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (211-630)
5.272 ден/kWh
Домаќинства ВТ3
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (631-1050)
6.9121 ден/kWh
Домаќинства ВТ4
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (>1050)
17.3242 ден/kWh
Домаќинства НТ
ДВОТАРИФНО мерење
(ниска тарифа)
1.7522 ден/kWh
ВЕТЕРНИ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
≤ 50 MW
8.9 €центи/kWh
КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВА
Електрична енергија Топлинска енергија
Висока/Ниска
тарифа
Средна тарифа
Потрошени kWh во активна висока
тарифа (АВТ)
Потрошени kWh во активна ниска
тарифа (АНТ)
   
Пресметај
ПРЕБАРУВАЊЕ
© 2022 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА