РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
10.12.2019
Претседателот на РКЕ Марко Бислимоски едногласно избран за претседател на Одборот на регулатори на Енергетската заедница
05.12.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
02.12.2019
Преглед на повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија коишто користат повластена тарифа – термоелектроцентрали на биогас
01.12.2019
Решение за одобрување на Потсетник за потрошувачи на снабдувач со природен гас на МАКПЕТРОЛ ПРОМ ГАС ДООЕЛ Скопје
28.11.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
25.11.2019
Со Switch.mk до пониски трошоци за струја за фирмите-Прес конференција за промоција на Switch.mk
21.11.2019
Потпишан Договор за соработка помеѓу Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија и Регулаторното тело за енергетика на Република Косово
21.11.2019
Решение за одобрување на Правила за изменување и дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем
20.11.2019
Соопштение-Годишен извештај за имплементација, објавен од Секретаријатот на Енергетската заедница
19.11.2019
ЛИЦЕНЦИ
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
02.12.2019
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
02.12.2019
АГРОФИЛА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
22.11.2019
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Eлектрична енергија
Пренос на електрична енергија
22.11.2019
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
22.11.2019
НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
22.11.2019
ФИКО-ПЛАСТ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
22.11.2019
ВАРАДИ Никола и други ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
22.11.2019
ВАБО ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.11.2019
КРИН КГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.11.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
67 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
69 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)61.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
50.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC34.478 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh